På Trafikledverkets sida finns information om trafiknätet i Finland, dess drift och underhåll, miljö och säkerhet. Tjänsten innehåller kartor och statistik, samt information om trafikläget,

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.