I Biblioteksregistret finns kontaktinformation till biblioteken i Finland. Registret innehåller också information bl.a. om vilka tjänster de olika biblioteken erbjuder.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.