Oppimateriaalissa tutustutaan somalialaiseen kulttuuriin sekä kerrataan somalin kielioppia ja sanastoa. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset somalinkieliset 7.−9. luokkien oppilaat.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.