Julkaisussa käsitellään ihmisten hyvinvoinnin ja talouden keskinäistä riippuvuutta sekä niiden välisiä jännitteitä. Hyvinvointitalouteen liittyviä kysymyksiä pohditaan eri tieteenalojen näkökulmasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.