Julkaisussa tarkastellaan vähemmistöjen historiaa niiden oman toiminnan kannalta. Artikkeleissa käsitellään sukupuolten välistä tasa-arvoa, vammaisuutta, saamelaisia, romaneja, sukupuolivähemmistöjä ja maahanmuuttajia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.