Julkaisussa syvennytään Helsingin ja Tukholman kaupunkiseutujen eroihin ja yhtäläisyyksiin maankäytön, yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehityksen näkökulmasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.