Sami Alanteen laatima kirja on musiikkipsykoterapian perusteos, jossa kuvataan musiikkipsykoterapian historiaa, teoriaa, menetelmiä ja tutkimusta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.