Kahden näytelmäkirjailijan, Heini Junkkaalan ja Satu Rasilan kokoama muistio keskeisistä dramaturgisista peruskäsitteistä. Muistio on tarkoitettu näytelmäanalyysin opettamisen tueksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.