Suomen Sotatieteellinen Seura on julkaissut digitoituina Tiede ja Ase -vuosikirjat vuodesta 1933 lähtien.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.