Verkkosivusto kertoo valokuvin suomalaisen maalaismaiseman viimeaikaisista muutoksista. Peltonäkymien ohella esitellään arvokkaita perinnebiotooppeja. Sivuilla on harjoitustehtäviä koululaisille.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.