Tietoa Itämeren fyysikaalis-kemiallisista ja biologisista ominaispiirteistä ja Itämeren suojelusta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.