Johdatus datajournalismin perusteisiin: datan hankkiminen, analysointi, visualisointi ja julkaiseminen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.