Mapping Digital Media -projekti tutkii median digitalisoitumisen vaikutuksia demokratiaan ja ilmaisunvapauteen eri maissa. Raportit on julkaistu yli 50 maasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.