Vuosikirjat sisältävät artikkeleita kotiseututyön alueelta. Kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, kotiseututoimijoita ja perinteentutkijoita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.