Tietopaketissa kerrotaan veroparatiisien käyttötavoista ja niiden laittoman käytön torjunnasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.