TamPub sisältää Tampereen yliopiston opinnäytteitä, eli väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä, sekä opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.