Elkan toiminnan tarkoituksena on taata suomalaiseen elinkeinoelämään liittyvän historiatiedon ja -perinteen säilyminen. Sivuilla on tietoa Elkan kokoelmista, tietokannoista ja palveluista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.