Runosto on harrastelijavoimin ylläpidetty runosivusto, jonne on koottu Saima Harmajan, Uuno Kailaan, Aleksis Kiven ja Eino Leinon runoja sekä runoja myös Kantelettaresta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.