Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisussa tarkastellaan kulttuurin kierron" uusia muotoja kulttuurituottajuuden

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.