Historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö, jossa kuvataan kylmän sodan jälkeistä maailman muutosta ja globalisaation vaikutusta maamme ulko- ja turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.