Sivuilla voi kuunnella eri puolilla Suomen ruotsinkielistä aluetta asuvien puhujien ääninäytteitä. Näytteet on myös purettu tekstiksi sekä ääntämyksen mukaisesti että yleiskielelle.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.