Ikäinstituutti tutkii ikäihmisten arkea sekä tuottaa tietoa ikääntyvien arjesta ja toimintakyvystä. Materiaalia ja koulutuksia löytyy liikunnasta, tanssista ja ulkoilusta mielen hyvinvointiin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.