Faktatexter är en oberoende textdatabas på nätet. På faktatexter finner man artiklar och text sorterade under olika ämnesområden. Faktatexter har ett ständigt växande arkiv av faktatexter och artiklar som alla är sorterade under relevanta ämnesord.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.