Sivulla on tietoa yhdistyksen toiminnasta, artikkelit Korean buddhalaisuudesta ja son-harjoituksesta sekä linkki- ja lukuvinkkejä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.