Suosituilla sivuilla on runsaasti ratkaistavia sudokuja. Vaikeusasteita on neljä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.