Veronmaksajain keskusliiton verovihjeitä mm. perintö- ja lahjaverotuksesta, perunkirjoituksesta, lesken hallintaoikeudesta asuntoon ja avopuolisoiden testamentista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.