Sosiaali- ja terveysministeriön paketista löytyy tietoa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmasta, sen etenemisestä ja tutkimustuloksista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.