Valtioneuvoston kanslian paketti Suomesta ja EU:sta, Eu-asioiden käsittelystä Suomessa, työskentelystä Euroopassa sekä EU-tuomioistuimista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.