Muun muassa buddhalaisuutta, teosofiaa ja rajatietoa käsittelevää kirjallisuutta julkaisevan Biokustannuksen verkkosivut.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.