Sivut sisältävät tietoa jätteestä, joka voi aiheuttaa vaaraa sekä ihmisille että ympäristölle. Sivuilla on tietoa jätteen lajittelusta sekä mahdollisuuksista vähentää jätteiden syntyä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.