Säteilyturvakeskuksen tietopaketti kertoo, mitä säteily on, miten sitä käytetään, mitataan ja miten siltä turvaudutaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.