Säteilyturvakeskuksen tietopaketti sätelystä valottaa säteilyn perusterminologiaa, kertoo säteilyn mittauksesta ja siinä käytetyistä menetelmistä ja suureista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.