Tutkimuksessa tarkastellaan 3.–6.-luokkalaisten lasten arkea, ajankäyttöä ja hyvinvointia Helsingissä lasten omasta näkökulmasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.