Sanastoon on koottu lähinnä lakiteknisiä, lainsäädäntötyöhön liittyviä sanoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sisältää myös esimerkkilauseita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.