Hemsida för Anorexicentrum i Huddinge, Sverige, där personer med ätstörningar vårdas med den omtvistade s.k. Huddingemetoden, som grundar sig på antagandet att anorexi och bulimi inte i första hand är psykiska sjukdomar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.