Sivut tarjoavat tietoa palveluista ja tuista tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.