Sodankylässä tutkitaan arktisen ilmakehän erityispiirteitä. Englanninkielisellä kotisivulla on säähavaintoja, lumitilanne, ilmanlaatumittauksia, Sodankylän otsoniarvot värikuvina ja otsoniprofiili.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.