BEA suorittaa Ranskassa tapahtuneiden lento-onnettomuuksien tekniset tutkimukset. Sivuilta löytyy tietoa siitä, miten onnettomuuksia tutkitaan. Laaja tilasto- ja raporttiosuus.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.