Webbplats för Förbundet Utvecklingshämning, ett kunskapscentrum beläget i Helsingfors. Verksamhet, webbtjänster (bl.a. LL-Bladet) och kontaktuppgifter.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.