Suomen Kameraseurojen Liiton kotisivut joilla annetaan ohjeita valokuvauksen harrastajille sekä tiedotetaan alan ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.