Sivuilla kerrotaan Merikeskus Vellamosta ja siellä toimivien museoiden näyttelyistä ja palveluista sekä Tietokeskus Vellamosta. Lisäksi esitellään rakennuksen arkkitehtuuria.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.