Saamelaiskäräjien kotisivut, joilla esitellään sen tehtäviä, toimintaa, hallintoa ja organisaatiota. Lisäksi sivulla kerrotaan saamelaisten elinoloista, kulttuurista ja kielestä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.