Personuppgifter kan sökas över stupade 1914-1922. Databasen upptar f.n. uppgifter om mer än 35 000 krigsdöda främst under 1918 års krig och dess efterspel.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.