Käypä hoito -suosituksen potilasversiossa on asiaa ruoka-allergian aiheuttajista, mekanismista oireiden taustalla, oireista ja hoidosta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.