Suomen muinaismuistolaki (1963) ja säädökset.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.