Nordens välfäardcenter främjar och utvecklar nordiskt samarbete inom alkohol- och narkotikaforskning och forskning.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.