Befolkningsregistercentralens www-sidor innehåller information om elektronisk identitet.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.