New Yorkin kaupungin virallisen sivuston anti on suurimmaksi osaksi suunnattu vakituisille asukkaille.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.