Information om marinarkeologi och det nordiska marina kulturarvet. Omfattar bl.a. länkar till skeppsbyggnad, marinarkeologisk teknik, dykning, muséer i Norden, nordiska vrak och vrak i världen. Innehåller marinarkeologisk ordlista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.