Kioton pöytäkirjan sisältö, kansalliset toimet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi sekä tietoa niiden seurannasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.