Nordisk center for teaterdokumentation är ett samarbetsorgan for teatermuséer och teatervetenskapeliga bibliotek och arkiver i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.